Co potřebujete vědět

 

Pokud potřebujete jakékoliv naše odborné vyšetření , je nutné, abyste se předem objednali.

Telefonická objednávka je relizovatelná pouze v pracovní době ( viz: O nás).

Není však bohužel v našich silách, brát všechny telefony.(Proto, prosím, nečastujte sestřičku jízlivými poznámkami na toto téma, dělá, co může.)

 

K objednání a následnému vyšetření si připravte tyto informace:

 • příjmení, jméno
 • rodné číslo
 • jakou máte zdravotní pojišťovnu
 • telefonní kontakt na vás
 • důvod, proč se objednáváte, příp. kdo vás posílá
 • seznam NÁZVŮ léků, které trvale berete
 • pokud již máte sluchadlo, zjistěte si datum, od kdy ho máte. Případně , jestli vám na něj tenkrát připlácela zdravotní pojišťovna

 

Nejsme zařízení, poskytující akutní péči a jakékoliv invazivní výkony (tzn nepícháme uši, nevolejte ani, pokud vám uši tečou, neřešíme boule za ušima, oteklé uzliny atp. - v těchto případech kontaktujte klasické ORL - to my nejsme.

 

Vzhledem k velmi individuálnímu a pečlivému přístupu ke každému jednotlivci upozorňujeme pacienty,  na delší čekací dobu strávenou v čekárně před a mezi vyšetřeními. Zohledněte, prosím, tento fakt ve vašem časovém plánu.

 


 

Jdete k nám poprvé?   Co s sebou:

 

 • občanský průkaz nebo pas
 • kartičku pojištěnce
 • Doporučení obvodního lékaře, či jiného specialisty (příp další související dokumenty)
 • brýle (pokud je potřebujete k vyplnění vstupního dotazníku)
 • seznam léků, které trvale užíváte (jejich názvy)
 • 1000Kč-záloha na výrobu zvukovodového sluchadla. Vezměte si sebou také finanční prostředky na případnou zálohu při zapůjčení závěsného sluchadla. (Týká se poze pacientů, kteří si jdou vybrat sluchadlo .)
 • Prosíme pacienty staršího data narození, aby zvážili vhodnost doprovodu (někoho mladšího z rodiny) k vyšetření týkajícího se výběru a výdeje/přidělení sluchadla. Předejdeme tím komplikacím, vzniklým poněkud jinými mezigeneračními názory, ohledně typu a případné ceny sluchadla.  Navíc při výdeji sluchadla budete konfrontováni s velkým množstvím nových informací a pokynů ohledně péče o sluchadlo jako takové.
 • pokud již máte sluchadlo přidělené jiným lékařem, tak název sluchadla, od kdy ho máte a jestli naň byl čerpán příspěvek od zdravotní pojišťovny
 • jdete-li na výtěry, ráno není vhodné si čistit zuby ani konzumovat jakoukoliv potravu
 • seznam NÁZVŮ léků, které trvale berete
 • pokud již máte sluchadlo, zjistěte si datum, od kdy ho máte. Případně , jestli vám na něj tenkrát připlácela zdravotní pojišťovna

 

Spolupracujeme s těmito zdravotními pojišťovnami:

111 -  Všeobecná zdravotní pojišťovna

201  -  Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky

205  -  Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

207   - Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví

211  -  Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky

209  Zaměstnanecká pojišťovna Škoda

Nemáme smlouvu s:

213 -  Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna


Kontakt

NZZ : Foniatrie a audiologie MUDr Zuzana VELDOVÁ,ved.lékař

Štefánikova 57
Provozní budova Švandova divadla - 3.patro
Praha 5 - Smíchov 150 00


+ 420 234 651 247
+ 420 733 501 685
Prosím volejte pouze v ordinačních hodinách