MUDr. Zuzana Veldová
NZZ: Foniatrie a Audiologie

Vážení pacienti,

v souvislosti s epidemií nemoci COVID-19 upravujeme dle doporučení MZ ČR, České lékařské komory a Svazu ambulantních specialistů ČR chod našeho pracoviště.

Až do odvolání nevyšetřujeme pacienty s akutními respiračními infekty, s teplotou, kašlem, ztrátou čichu, chuti apod. Neprovádíme endoskopická vyšetření, v našem případě video-laryngostroboskopická vyšetření hrtanu a hlasivek.

Dále prosíme pacienty nad 65 let a jejich příbuzné, aby se přeobjednali na jiné, pozdější termíny. Jedná se hlavně o pacienty se sluchadly. Jim budeme poskytovat telefonické konzultace.

Naopak, pacienti do 65 let věku, docházející na reedukace hlasu, na kontrolu se sluchadly a pacienti s tinnitem mohou přijít ve svých stanovených termínech. Pochopitelně s dodržením veškerých zásad ochrany: rouška, rukavice.

Pro pacienty, kteří se nebudou moci osobně dostavit do ordinace, zavádíme možnost komunikace či reedukace pomocí služby WhatsApp, po předchozí domluvě

s MUDr Veldovou.

Telefonické konzultace na našem služebním mobilu: 733 501 685, případně na naší mailové adrese : foniatrieP5@email.cz .

V případě potřeby psycho-podpory, neváhejte využít námi vložené kontakty na krizové linky Národního ústavu duševního zdraví v Klecanech.

Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vás!

MUDr Zuzana Veldová, vedoucí lékař NZZ

Bc. Gabriela Béreš, audiometrická sestra

Eva Papoušková - asistentka. 


NZZ: FONIATRIE A AUDIOLOGIE   Jsme nestátní zdravotnické zařízení s mnohaletou praxí v oboru foniatrie a audiologie.

Nabízíme jen ty nejkvalitnější služby a maximální péči v tomto oboru. Neváhejte a využijte našich kvalitních služeb, které realizujeme s využitím moderních metod.

Jsme Vám plně k dispozici. Naší předností je neustálé zkvalitňování a vylepšování námi nabízených služeb. 

                                

                               vedoucí lékař: MUDr. Zuzana Veldová

                                            
AKTUALITY

MUDr. Zuzana Veldová, spoluautorka publikace Otorinolaryngologie a foniatrie v současné praxi. Vydalo nakladatelství Grada.