Sluchadla


1. ledna 2019 platná nová legislativa ohledně úhrad zdravotnických prostředků

Na základě schválené novely zákona 48/1997 Sb. zdravotní pojišťovny neproplácejí tvarovky dospělým pacientům, pouze pacientům hluchoslepým. Zdravotní pojišťovny tedy nehradí výrobu tvarovek a skořepin a pacienti si jej musí zaplatit.

Zapůjčení sluchadla


V den zapůjčení sluchadla je pacient povinen uhradit zálohu za jeho zapůjčení. Cena zálohy se odvíjí od ceny sluchadla a části hrazené pojišťovnou. Záloha bude pacientovi vrácena pouze v případě nepoškození sluchadla. V případě, že budete sluchadlo vracet a tím pádem požadovat vrácení zálohy, je třeba na tuto skutečnost upozornit paní doktorku minimálně 1 den předem.

Za zapůjčení sluchadla je účtována částka 200kč/týden. Ta nebude pacientovi účtována, pokud následně proběhne výdej sluchadla.