Služby

Jsme jedničkou v oborech foniatrie a audiologie

Foniatrie

Poskytujeme specializované foniatrické vyšetření , včetně vyšetření požadovaného pro přijímací pohovory na VŠ, hlasové pole, a podobně.

Post operační péče o hlasivky (po operacích štítné žlázy, hlasivek atp)

Reedukace hlasu


Audiologie​

Provádíme vyšetření sluchu, ať již potvrzené či domnělé nedoslýchavosti, včetně následného přidělení sluchadla.

Námi přidělovaná sluchadla jsou od firem: WIDEX, PHONAK, SIEMENS či AUDIFON

Dále provádíme audiologické vyšetření tinnitu, včetně následné léčby a případného přidělení maskerů.

Nabízíme také otisky na odposlechy a chrániče sluchu ve spolupráci s firmou Makei.

Tinnitus

​Tinnitus je subjektivní vnímání šumu , případně tónu, (často vysokofrekvenčního), který pacientům znepříjemňuje běžný život ve smylu poruchy koncentrace na pracovní povinnosti či zájmové aktivity. Pacienti s tinnitem mají největší potíže s jeho vnímáním hlavně v noci, kdy tinnitus není "maskován" okolními zvuky. Často tedy přicházejí s potížemi, týkající se poruch spánku, což mnohokrát vede až ke spánkové deprivaci. Důsledkem toho je opětovné zhoršování vnímání tinnitu a pacient se potom dostává do bludného kruhu. K léčbě tinnitu je potřeba tzv. multidisciplinární spolupráce jak odoborníků ORL, audiologů,foniatrů, neurologů a v neposlední řadě též psychiatrů a psychologů.

Z audiologického hlediska je velmi účinnou metodou tzv. TRT ( Tinnitus Retraining Therapy) tedy léčba šumem, jehož pravidelný poslech o adekvátní intenzitě způsobuje změnšení subjektivního vnímání tinnitu. Za tímto účelem naši pacienti poslouchají širokopásmový bílý šum nebo růžový šum v MP3 přehravači , případně v mobilu. A nebo si lze pořídit speciální tzv. generátory bílého šumu ve tvaru závěsných sluchadel.

Efekt je potom ještě intenzivnější, protože šum lze počítačem nastavit tak, aby se co nejvíce podobal tinnitu daného pacienta.