Ceník služeb nehrazených zdravotní pojišťovnou

/dle doporučení České lékařské komory/

 
 

Vypracování lékařské zprávy (dle náročnosti)

500-1000 Kč

Vstupní a výstupní prohlídka pri práci na rizikovém pracovišti

500 Kč

Preventivní foniatrické vyšetření na žádost pacienta či vedení školy uměleckého směru

700 Kč

Návštěva lékaře u pacienta doma za účelem vyšetření na výslovnou žádost pacienta

2000 Kč

Audiometrie před vstupem do rizika hluku a při odchodu z tohoto rizikového pracoviště

500 Kč

Audiometrie při vyšetření potřebném k provozování rizikových sportů

500 Kč

Opis audiogramu na vlastní žádost pacienta

100 Kč

Tympanometrie při vyšetření potřebném k provozování rizikových sportů (potápění)

250 Kč

Obstřik hlasivek

100 Kč