Ceník služeb nehrazených zdravotní pojišťovnou

/dle doporučení České lékařské komory/

 
 

Vypracování lékařské zprávy

450 Kč

Vstupní a výstupní prohlídka pri práci na rizikovém pracovišti

400 Kč

Preventivní foniatrické vyšetření na žádost pacienta či vedení školy uměleckého směru

500 Kč

Vyšetření mimo stanovené ordinační hodiny

1400 Kč

Návštěva lékaře u pacienta doma za účelem vyšetření na výslovnou žádost pacienta

2000 Kč

Odběr krve a vyšetření krevní skupiny na vlastní žádost pacienta

100 Kč

Audiometrie před vstupem do rizika hluku a při odchodu z tohoto rizikového pracoviště

400 Kč

Audiometrie při vyšetření potřebném k provozování rizikových sportů

400 Kč

Opis audiogramu na vlastní žádost pacienta

100 Kč

Tympanometrie při vyšetření potřebném k provozování rizikových sportů (potápění)

250 Kč

Obstřik hlasivek

100 Kč

Zapůjčení sluchadla

200/ týden Kč