VZDĚLÁNÍ A PRAXE

 

MUDr. Zuzana Veldová

Vedoucí lékařka NZZ: Foniatrie a Audiologie

ÚVN - ORL klinika

 • Fakulta všeobecného lékařství UK v Praze
 • odborný asistent prof. MUDr. Karla Sedláčka, DrSc na Foniatrické klinice 1.LF UK a VFN v Praze
 • vedoucí lékař v Audiocentru Tv v Praze
 •  vedoucí lékař v NZZ: Foniatrie a Audiologie
 • přednáší na 3. LF UK studentům 4. + 5. ročníku - vybrané kapitoly z oboru foniatrie
 • odd. foniatrie a audiologie Kliniky otorhinologie a maxillofaciální chirurgie 3. LF UK a Ústřední vojenské nemocnice v Praze 6, Střešovicích

Bc. Gabriela Béreš

audiologická sestra


 • ZSF JU České Budějovice
 • ORL ambulance Rakovník
 • Nemocnice Kladno
 • Fonimed Beroun
 • Sluchadla KIND s.r.o. Praha 2
 • Audiologická sestra v NZZ: Foniatrie a Audiologie


Eva Papoušková 

recepční